Meslek Mensuplarının Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından Muafiyeti Ve İzin-Görev Belgesi Hakkında Bilgilendirme (06.05.2021)

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile meslek mensuplarının sokağa çıkma kısıtlamalarından muafiyeti ve...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup (06.05.2021)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 30/4/2021 tarih ve 57746 sayılı yazıda, 22/4/2021 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Levhası 31 Mayıs 2021 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (04.05.2021)

Gelir/Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından, Gelir/Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra VERGİ LEVHASI...
ayrıntılar için tıklayın


7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu (04.05.2021)

1)    4447 sayılı Kanunun geçici 30'uncu maddesine göre işyerinin NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre...
ayrıntılar için tıklayın


E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Klavuzu (04.05.2021)

Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2021/14: 4447 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (03.05.2021)

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (03.05.2021)

17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum...
ayrıntılar için tıklayın


Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi 14 Haziran 2021 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır… (01.05.2021)

Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesindeki Mücbir sebeplen bildirmek ve bu sebep İktisat...
ayrıntılar için tıklayın


Sürekli İşçi Alımı Belge Teslim Tarihi Erteleme Duyurusu (30.04.2021)

Kurumumuz sürekli işçi alımı kapsamında, Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların...
ayrıntılar için tıklayın


Fesih Yasağı Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı (30.04.2021)

4857 sayılı İş Kanunun geçici 10'uncu maddesinde belirtilen; Fesih yasağı 30/06/2021 tarihine, İşverenin, işçilerini...
ayrıntılar için tıklayın


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) (30.04.2021)

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair...
ayrıntılar için tıklayın


7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.04.2021)

MADDE 1- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine...
ayrıntılar için tıklayın


Kurumlar Vergisi Ödemeleri İçin Son Gün (30.04.2021)

Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 314) (30.04.2021)

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 89 uncu maddelerinde...
ayrıntılar için tıklayın


Yıllık İşletme Cetvelleri (29.04.2021)

Bilindiği üzere, 6948 Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince sanayi sicil belgesi olan işletmeler bir önceki...
ayrıntılar için tıklayın


Kurumumuza Yapılacak Bildirimlerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru (28.04.2021)

Bilindiği üzere Denetim Kuruluşu ve Denetçiler tarafından Kurumumuza yapılacak bildirimlere ilişkin süreler Bağımsız...
ayrıntılar için tıklayın


İstirahat Raporu Halinde Ödenen İş Göremezlik Ödeneğinin Hesabında Değişiklik Yapıldı (28.04.2021)

Analık ve hastalık halinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç...
ayrıntılar için tıklayın


GİB E-Beyanname Duyuru: 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (28.04.2021)

22/4/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü...
ayrıntılar için tıklayın


Tüm Beyan ve Bildirimlerin Mücbir Sebep Kapsamına Alınması İçin GİB'na Başvuruda Bulunulmuştur... (27.04.2021)

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 26/04/2021 tarihli...
ayrıntılar için tıklayın


Mali Müşavirler, Yeminli Mali Müşavirler ve Çalışanları Sokağa Çıkma Yasağından Muaf (27.04.2021)

Muafiyet nedenine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile sınırlı olmak kaydıyla serbest muhasebeci...
ayrıntılar için tıklayın