E-Belge Uygulamaları Rehberi (E-Fatura, E-Arşiv, Fatura, E-İrsaliye, E-Serbest Meslek Makbuzu) (22.10.2019)

Rehberi bilgisayarınıza ücretsiz indirmek için tıklayınız...
ayrıntılar için tıklayın


E-Defter Berat Dosyalarını Geçici Vergi Dönemleri Bazında Oluşturma, İmzalama/Onaylama ve Yükleme İmkanı Getirildi (21.10.2019)

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin; e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura...
ayrıntılar için tıklayın


Mal Müdürlüğü Bağlı Vergi Dairesi Müdürlüklerinde Faaliyet Gösteren Kurumlar ve Gelir Vergisi Mükelleflerinin Elektronik Tebligat Sistemine Dahil Olma Zorunluluğu 1 Ocak 2020’de Başlıyor (21.10.2019)

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda...
ayrıntılar için tıklayın


İşe Başlama, Adres Değişikliği, Şube Açılışı ve İşi Bırakma Yoklamaları ile İlgili Uygulama İç Genelgesi Yayımlandı (21.10.2019)

  Gerçek kişi mükelleflerden nakliyecilik faaliyetinde bulunup münhasıran yük ve yolcu taşıyanların işe başlama yoklaması...
ayrıntılar için tıklayın


Adres Değişikliği Halinde Vergi Dairesi Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı (21.10.2019)

Vergi Usul Kanununun 163’ncü maddesinde 4108 sayılı Kanunla "İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres...
ayrıntılar için tıklayın


E-Defter, E-Belge Uygulamaları İçin Geçiş Tarihleri ve E-Defter Tutanlar İçin Yeni Beraat Yükleme Tarihleri (21.10.2019)

2018 Hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (19.10.2019)

Hızlı gelir ve hızlı gider kayıtları ilişkin kullanım kılavuzuna www.defterbeyan.gov.tr adresindeki “Yardım-Kılavuz”...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 511) (19.10.2019)

27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’nin “2. Amaç...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 510) (19.10.2019)

28/6/1995 tarihli ve 22327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 240)’nin “B-İŞ...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) (19.10.2019)

Günümüzde bilişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle büyük bir hızla...
ayrıntılar için tıklayın


Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) (19.10.2019)

MADDE 1 – 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Beyan Sisteminde Güncelleme (17.10.2019)

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi mükelleflerin “e-Arşiv Fatura” ile tevsik...
ayrıntılar için tıklayın


Meslek Mensubunun veya Yakınının Ölümü Halinde Mükelleflerinin Beyanname ve Ödeme Süreleri Yedi Gün Uzatıldı (16.10.2019)

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çıkarılan 15/10/2019 tarihli ve 118 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Usul...
ayrıntılar için tıklayın


KDV Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (16.10.2019)

 Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında...
ayrıntılar için tıklayın


VUK Sirküleri 118 (Kendisi veya yakını vefat eden meslek mensuplarının beyanname/bildirimlerini verdiği mükelleflerin zor durum hükümlerinden faydalandırılması) (15.10.2019)

Kendisi Veya Yakını Vefat Eden Meslek Mensuplarının Beyanname/Bildirimlerini Verdiği Mükelleflerin Zor Durum Hükümlerinden...
ayrıntılar için tıklayın


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 27) (15.10.2019)

26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.1)...
ayrıntılar için tıklayın


SGK, Belge Verme ve Prim Borçlarını Ödemede Gecikme Olmaması İçin Uyarı Mesajı Gönderecek (11.10.2019)

Sosyal Güvenlik Kurumu, KKÇ ve İZ olmuş işyerlerinin haricindeki faal işyeri sahibi işverenlerin aylık prim hizmet belgesi...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Dairelerince Yapılan Bazı Yoklama İşlemleri Kaldırılmıştır (11.10.2019)

Gelir İdaresi Başkanlığı , Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara 03/10/2019 Tarihinde göndermiş olduğu...
ayrıntılar için tıklayın


Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri (11.10.2019)

Başkanlığımıza intikal eden olaylar ve yapılan değerlendirmeler sonucunda, bazı mükellef grupları için yapılan yoklama...
ayrıntılar için tıklayın


Vergilerde Pişmanlık Uygulaması Broşürü (07.10.2019)

Bu Broşürde; mükelleflerin Pişmanlık ve Islah hükümlerinden hangi şartlarla yararlanacağı ile bu uygulamanın sonuçları...
ayrıntılar için tıklayın