SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı (08.07.2020)

Covid-19 ücretsiz izin girişleri 17.08.2020 tarihine kadar uzatıldığından, 2020 yılı temmuz döneminde 17.07.2020 tarihini...
ayrıntılar için tıklayın


1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Çocuk Yardımı İçin Yapılan Ödemelerde İstisna Sınırı (08.07.2020)

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/4’üncü maddesinin hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden istisna olduğu...
ayrıntılar için tıklayın


1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Vergiden İstisna Kıdem Tazminatı Tutarı (07.07.2020)

7. (Değişik: 21/3/2018-7103/5 md.) a) 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz...
ayrıntılar için tıklayın


7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor (06.07.2020)

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 12. taksit ödeme...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Yılı Mali Tatil Vergi ve SGK Uygulamaları (03.07.2020)

5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar...
ayrıntılar için tıklayın


Verginin Yasallığı İlkesine Aykırılıklar Var (03.07.2020)

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, geniş mükellef topluluğunu kapsayan geri katılım payı beyan ve ödeme yükümlülüğünün...
ayrıntılar için tıklayın


Mücbir Sebep Halinde Olduğu Kabul Edilen Mükelleflerin Kısmi Tevkifata Tabi Alımlarında KDV Tevkifatı Uygulanması 1 Temmuz 2020 Tarihinden İtibaren Başladı (02.07.2020)

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle 518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca mücbir sebep halinde olduğu...
ayrıntılar için tıklayın


GİB E-Fatura ve E-Arşiv Fatura Hakkında Önemli Duyuru (02.07.2020)

1 Temmuz tarihi itibariyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dahil olan mükelleflerce 30 Haziran 2020 tarihine...
ayrıntılar için tıklayın


Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı (02.07.2020)

2681 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan...
ayrıntılar için tıklayın


E-Belge Uygulamaları Yol Haritası (02.07.2020)

Bildiğiniz üzere 19.10.2019 tarihli 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 509 sıra No’lu Genel...
ayrıntılar için tıklayın


1 Temmuz 2020 Tarihi İtibariyle Başlayan E-Fatura, E-İrsaliye, E-Müstahsil Makbuzu, E-Bilet Uygulamaları (02.07.2020)

509 sıra No.lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yapılan düzenlemeler kapsamında zorunlu olması öngörülen e-Fatura...
ayrıntılar için tıklayın


Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Uygulama Rehberi (01.07.2020)

Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu...
ayrıntılar için tıklayın


Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı (01.07.2020)

2019 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit  ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başladı...
ayrıntılar için tıklayın


Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı (01.07.2020)

2020 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi 1 Temmuz 2020 tarihinde başladı...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Temmuz Ayı Mali Takvim (30.06.2020)

16-30 Haziran / 2020 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin ÖTV Beyanı ve Ödemesi...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Sigortalılık İşlemlerinde Değişiklik Yaptı (30.06.2020)

Vazife malullüğü aylığı almakta iken muhtar seçilen kişiler muhtarlık görevlerine istinaden 5510 sayılı kanunun 4-1/b...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2020/21 (2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik) (29.06.2020)

Bilindiği üzere, 8/3/2018 tarihli ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler...
ayrıntılar için tıklayın


Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi Midir? (25.06.2020)

 Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Tasdik Süreleri Uzatılmalı (25.06.2020)

TÜRMOB Genel Başkanı Kartaloğlu, defter tasdik süresinin uzatılması gerektiğini söyledi. Kartaloğlu, "Noterliklerde...
ayrıntılar için tıklayın


Mali Tatil 1-20 Temmuz 2020 Tarihleri Arasında Uygulanıyor (25.06.2020)

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar...
ayrıntılar için tıklayın