Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) (28.11.2020)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı...
ayrıntılar için tıklayın


Dikkat!!! Bağ-Kur Prim Borcu Olanlar (27.11.2020)

- 7256 Sayılı Kanun ile Bağ-Kur kapsamında olanlar 31.10.2020 tarihi ve öncesine ilişkin prim borçlarını, bu maddenin...
ayrıntılar için tıklayın


7256 Sayılı Kanunla Düzenlenen İstihdama Dönüş Desteğinin Usul Ve Esasları Belli Oldu (27.11.2020)

İstihdama Dönüş Prim Desteği kapsamında aşağıda açıklanan şartların oluşması halinde; -    Sosyal Güvenlik Kurumuna...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2020/50 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (27.11.2020)

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2020/49 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (27.11.2020)

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (27.11.2020)

7256 sayılı Kanunun kapsamına, 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme...
ayrıntılar için tıklayın


5510 Sayılı Kanun’un 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması ve İhyası İle İlgili Usul ve Esaslar Açıklandı (20.11.2020)

  Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, SGK’ ya kayıt...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2020/45 - 7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması (18.11.2020)

Bilindiği üzere, 11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın


01/01/2021 Tarihi İtibarıyla E-Defter Uygulamasına Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru (18.11.2020)

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Başladı (17.11.2020)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım...
ayrıntılar için tıklayın


7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (17.11.2020)

Bu Kanun hükümleri; a) Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen...
ayrıntılar için tıklayın


İş Hayatında Yeni Düzenlemeler (7256 Sayılı Kanun İle) (13.11.2020)

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda...
ayrıntılar için tıklayın


Ertelenmiş SGK Prim Borçları KDV İade Alacağı İle Ödenebilir (05.11.2020)

Covid-19 kapsamında ertelenen sigorta primlerinin işverenler tarafından katma değer vergisi iade alacağından mahsubu...
ayrıntılar için tıklayın


Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru (04.11.2020)

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI...
ayrıntılar için tıklayın


İşsizlik Sigortası Prim Desteği 2020/Eylül Ayı Borçlarına Mahsup Edildi (02.11.2020)

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Ek 4’üncü maddesine istinaden hesaplanan işsizlik sigortası primi işveren payı...
ayrıntılar için tıklayın


Ticaret Bakanlığı’nca Net Dönem Kârının Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar Yeniden Belirlendi (02.11.2020)

Sermaye şirketlerinin 31/12/2020 tarihine kadar; 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanma Süresi 2 Ay Uzatıldı (27.10.2020)

1) 30 Haziran’a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi...
ayrıntılar için tıklayın


22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/11/2020 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3135) (27.10.2020)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı îş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen...
ayrıntılar için tıklayın


Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3134) (27.10.2020)

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep...
ayrıntılar için tıklayın


Çalışma Hayatında Değişiklik Yapan Düzenlemeler TBMM’ye Sunuldu (21.10.2020)

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun...
ayrıntılar için tıklayın