Mücbir Sebep Sorgusu Elektronik Ortamda (30.03.2020)

518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir...
ayrıntılar için tıklayın


Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir (30.03.2020)

Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla...
ayrıntılar için tıklayın


Yönetim Kurulu, Müdürler Kurulu ve Ortaklar Kurulu ile Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir (30.03.2020)

Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre genel kurul, yönetim kurulu veya müdürler kurulu toplantıları...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları – Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (30.03.2020)

Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için, İŞKUR’ un ilgili müdürlüklerine yazılı olarak veya bu müdürlüklerin eposta...
ayrıntılar için tıklayın


Konaklama Vergisinin Başlama Tarihi ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıldı (27.03.2020)

1)    6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na eklenen ve 1/4/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan Konaklama Vergisinin...
ayrıntılar için tıklayın


Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri (27.03.2020)

126 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ve 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile beyan, bildirim ve ödeme...
ayrıntılar için tıklayın


e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatılması (27.03.2020)

e-Defter Beratlarının Yüklenme Sürelerinin Uzatımı Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.03.2020)

EK MADDE 2 – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından; a) Afet ve acil durum hallerinde arama, kurtarma...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritası (27.03.2020)

Kısa Çalışma Ödeneği başvurusu yapabilmeniz için; a.Kısa Çalışma Talep Formunu doldurunuz b. Kısa Çalışma İşçi...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2310) (27.03.2020)

Ekli “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik...
ayrıntılar için tıklayın


SMMM ve YMM Kanunu Sirküleri 1 (27.03.2020)

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle, ilgili mevzuatı uyarınca belli sürelerde Hazine...
ayrıntılar için tıklayın


Kolalı Gazozların ve Tütün İçeren Puroların ÖTV Oranı Arttırıldı (26.03.2020)

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan, ⎯ Kolalı gazozların ÖTV oranı...
ayrıntılar için tıklayın


Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2301) (26.03.2020)

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği Sıkça Sorulan Sorular (25.03.2020)

Bu uygulamadan kaç ay yararlanabilirim?” Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma yapılan süre...
ayrıntılar için tıklayın


Vergi Beyanname ve Bildirimlerinin Ertelenmesi İle İlgili Açıklama (Mücbir Neden Uygulaması) (25.03.2020)

Tüm Dünyada yaşanmakta olan salgın hastalık nedeni ile Ülkemizde de Bazı Vergi Beyannameleri ve bildirimlerin verilme...
ayrıntılar için tıklayın


2020 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belli Oldu (25.03.2020)

24/3/2020 tarihinde TBMM’de kanunlaşan asgari ücret desteğine ilişkin Kanun maddesi ile 2020 yılında, 2020 yılı öncesi...
ayrıntılar için tıklayın


Mücbir Sebep Haline İlişkin Vergi Usul Kanunu Tebliği Yayımlandı (25.03.2020)

518 sayılı VUKGT ile aşağıda yer alan mükellefler için 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında...
ayrıntılar için tıklayın


Mücbir Sebep Hali Meslek Mensuplarını da İçerecek Şekilde Genişletildi (25.03.2020)

GİB tarafından internet sayfasında yapılan duyuruda, vergi ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep...
ayrıntılar için tıklayın


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (25.03.2020)

24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli...
ayrıntılar için tıklayın


COVID-19 Salgını Nedeniyle Zarar Gören Esnaf ve Sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçlarının Ertelenmesine Dair Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2283) (25.03.2020)

COVID-19 salgını nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkârların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi...
ayrıntılar için tıklayın