Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 71) Genel Yönetim Mali İstatistiklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 90) (15.06.2024)

31/12/2021 tarihli ve 31706 beşinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)

MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/6/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24547] Sayılı Kararı (15.06.2024)

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama...
ayrıntılar için tıklayın


Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (15.06.2024)

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci...
ayrıntılar için tıklayın


Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ (15.06.2024)

Bu Tebliğin amacı; 2023 yılı ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak genel...
ayrıntılar için tıklayın


2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi (14.06.2024)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca, 2024 yılı Haziran ayının üçüncü haftasına denk gelen Kurban...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma Ödeneği Uygulamasında Değişiklikler Yapıldı (13.06.2024)

Kısa Çalışma ve Kısa çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 1 Mart 2024 tarihinden itibaren...
ayrıntılar için tıklayın


Beyanname Ve Bildirimlerin Verilme Süresinin Uzatılması Talebi Yazısı Hk.  (12.06.2024)

Kurban Bayramının hafta içine denk gelmesi, beraberindeki perşembe ve cuma günlerinin de Cumhurbaşkanlığı kararı ile idari...
ayrıntılar için tıklayın


VUK Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) (12.06.2024)

12 Haziran 2024 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32574 TEBLİĞ...
ayrıntılar için tıklayın


Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (11.06.2024)

Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan...
ayrıntılar için tıklayın


5 TL Değerindeki Madeni Paraların Tedavüle Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ (08.06.2024)

28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlığımıza bağlı...
ayrıntılar için tıklayın


Defter Raporu Beratı ve Berat Dosyaları Hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Duyurusu (06.06.2024)

Bilindiği üzere e-Defter uygulamasında yapılan geliştirme ile birlikte 22.5.2024 tarihi itibarıyla yüklenecek paketler...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24468] Sayılı Kararı (05.06.2024)

660 sayılı Kanun Hükmünde Karamame’nin 9’uncu maddesi uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarıyla tam uyumu...
ayrıntılar için tıklayın


6111 Sayılı Teşvik Uygulamasında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Değişikliğe Gidildi (04.06.2024)

4447 sayılı Kanun'un geçici 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (ç) bendinde...
ayrıntılar için tıklayın


01 Temmuz 2024 Tarihinden İtibaren Eski Yazar Kasalar Kullanılmayacak “Pos Uyumlu Yeni Nesil ÖKC” Kullanılacak (04.06.2024)

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 557 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genel Yazı: 4447 sayılı Kanun’un Geçici 10’uncu Maddesi Kapsamında Ustalık ve Kalfalık Belgelerine Yönelik Uygulama (04.06.2024)

Bilindiği üzere, 4447 sayılı Kanun'un geçici 10'uncu maddesi ile genç, kadın ve mesleki belge sahibi olanların istihdamına...
ayrıntılar için tıklayın


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı (04.06.2024)

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ö) bentleri...
ayrıntılar için tıklayın


SGK Genelgesi 2024/8 - Tecil İşlemlerine İlişkin Değişiklikler (03.06.2024)

Çok zor durum tespiti, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat...
ayrıntılar için tıklayın


Anonim ve Limited Şirketlerin 31.12.2026 Tarihine Kadar Asgari Sermaye Tutarı Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekiyor (03.06.2024)

7511 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. 1.    Sermaye tutarı 250.000 TL’nin...
ayrıntılar için tıklayın


2023 Yılı Yevmiye Defteri'nin Kapanış Onayı'nın (Tasdiki'nin) Son Günü 30 Haziran 2024 (03.06.2024)

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64 /3. maddesine göre; YEVMİYE DEFTERİ'NİN KAPANIŞ ONAYI (TASDİKİ)...
ayrıntılar için tıklayın